Coaching versus Szupervízió

Szerző: Dr. Gulácsi Bernadett | Forrás: www.lfi.hu 2012.04.23

Változó világunk és a folyamatos alkalmazkodás szükségessége életre hívta a rugalmasság képességét, mivel egyre fontosabbá vált, hogy gyorsan reagáljunk a kihívásokra, a változásból adódó új feladatokat hamar megoldjuk és tanuljunk egyéni és szervezeti kríziseinkből. A különböző tanácsadási formák ebben próbálnak segíteni, és bár eltérő a céljuk, fókuszuk, kereteik, de valamennyi során fejlődik önismeretünk és jobban megértjük saját működésünket. Segítenek továbbá feloldani konfliktusainkat, hogy jobban érezzük magunkat és jövőbeli működésünkhöz fejlesztenek új készséget.

 

Ahogy gyermekkorunkban is ismereteket sajátítunk el és ebben tanárok segítenek minket vagy sportolás közben egy edző áll mellettünk, úgy az érzelmi életünk és önmagunk megismerésében is jól jön egy külsős személy, aki támogat minket ezen az úton.

Szupervízió, coaching, pszichoterápia, fejlesztő tréning, mentoring - sokszor nehéz elhatárolni az egyes munkamódokat, de azért van jó néhány különbség köztük és egyik sem jobb, mint a másik. Mindegyik módszernek megvan a maga indikációja, szerepe, és a gyakorlatban ezek a módszerek jól kiegészítik egymást.

Jelen cikkben a Coachingot és a Szupervíziót hasonlítjuk össze, mivel mindkét fogalom  viszonylag újdonságnak számít hazánkban, de biztosan állíthatjuk, hogy még hosszú ideig hallani fogunk róluk, lássuk miért.

A Szupervízió bemutatása

A szupervízió a szociális munkából indult ki angolszász területről. Fókuszában a szakmai személyiség, a munkáját végző szakember áll, célja pedig egyfelől a szakmai személyiség fejlesztés és a szakmai kompetencia bővülése, másrészt a szakmai identitás erősödése, a szerep és helyzetmegértés.

A szupervíziós munka és tanulás nagyon fontos eleme a reflektív jelenlét, önreflexió, a tapasztalati tanulás és a megértés. A folyamat során a jelenben dolgozunk és a jövő felé fókuszálunk, a múlt csak tényszerűen kerül be, amennyire a jelenre kihat, de mindig az „itt és most”-hoz csatolunk vissza. Amíg a terápia a magánéleti kapcsolatok területe, a szupervízóban azzal dolgozunk, ahogyan a magánélet rákerül a munkahelyi kapcsolatokra, de a fókusz a szakmára irányul.

A szupervíziós ülések alatt az eset, amivel dolgozunk, lehet a szupervizált saját ügyfelével való kapcsolata, a kollegáival való együttműködése, a szervezeti hierarchiában elfoglalt helye és ebből adódó kérdések valamint a felettesével való kapcsolata, továbbá a szakmai identitás kérdése. Az esetnek a jelenben kell, hogy jelentősége legyen a szupervizált életében, ha korábban is történt, akkor is azt vizsgáljuk, hogy most hogyan hat. A szupervízió célja nem megoldás keresése ezekre a problémákra, hanem az elakadás igazi okának megértése és a perspektíva-váltás ahhoz, hogy ez alapján lehessen majd továbblépni.

A szupervízió mindig egy folyamat és történhet egyéni vagy csoportos formában, illetve egy cégben dolgozók team-tagok részére kisebb csoportokban.

A szupervízió tapasztalati tanulás alapú, tehermentesít, energiát szabadít fel, segít a stressz és kiégés-védelemben és gondozza a szakmai személyiséget. Mivel a személyiségünk ugyanolyan munkaeszközünk, mint egy számítógép, mobiltelefon vagy gépjármű, ezért mindig szükség lesz a karbantartására, és ennek nincs más módja a szupervízión kívül, ami a jelen elakadásainak megértésében és feloldásában segít.

A Coaching jellemzése

A coaching hazánkban egyre gyakrabban alkalmazott személyes fejlesztő módszer, amely egy megoldás- és eredményorientált, professzionális munkakapcsolat a coach és a coachee között. A coach a közös munka során elősegíti, hogy ügyfele hatékonyabban valósítsa meg céljait, miközben tanul és fejlődik. A coaching folyamata teljesen egyedi, nincsenek általános sémák, abban segít, amit a kliens szeretne elérni és ennek eléréséhez a coach legfőképp kérdésekkel, különböző technikákkal segít új meglátásba helyezni problémákat, élethelyzeteket, célokat, miközben a pszichológia, kommunikáció és személyes fejlesztés egyes elemeit használja.

A coachingban van egy előre meghatározott időkorlát, az eredmény és a cél mérhető, az ügyfél általában a teljesítményében, eredményességében szeretne fejlődni. A coaching nem egyéni tréning. A folyamat az erősségekre és a még kiaknázatlan készségekre épít, és ezeket fejleszti. Módszerében épp úgy, mint a szupervízió, változatos, több pszichológiai elem és módszer megtalálható mindig az adott ügyfélre és esetre szabva.

A coaching nem tanácsadás. A coaching az egyéni megoldásra és rejtett képességekre koncentrál. A coaching alapelve, hogy az ügyfél tudja a választ a problémájára, az általános receptek és kész megoldások gátjává válnak az alkotó gondolkodásnak.
A coaching nem terápia. A terápia a múltra és a probléma okainak feltárására, újszerű megértésére összpontosít. A coaching a jelenből kiindulva a jövőre fókuszál, és a megoldás hogyanjára helyezi a hangsúlyt. A coaching munka majd kétharmada a megoldáshoz vezető tettek megvalósításának támogatása, a sikerek megünneplése, a kudarcok tanulságainak feldolgozása, és új tervek kidolgozása.

A coaching irányulhat magánéleti kérdéseinkre, amelyek megoldásában a life coaching segít, és foglalkozhatunk vezetői készségeinkkel, üzletei kérdésekkel, elakadásokkal, melyekre a business illetve executive coaching során fókuszálunk.

A jelenlegi teljesítmény orientált világban coaching a fontos szerepet kap. Mindenkinek szüksége van arra, hogy megálljon egy picit és időt szakítson magára, összegezze hol tart és merre halad, hogy terveit hatékonyan meg tudja valósítani, ehhez pedig jól jön egy külső semleges személy, aki segít tükröt tartani.

Összegzés

Mind a szupervízió, mind a coaching olyan tanácsadási forma, ami ezeket a szakmai vagy magánéleti belső konfliktusaink feloldását segíti a jelenben és ezáltal egy nagyon pozitív folyamat. Hatására mindig történik egy kis elmozdulás, ami a helyzetünk jobb megértéstét szolgálja és a perspektíva-váltással jobban érezzünk magunkat a bőrünkben és a világban.

A LAURUS Fejlesztő Intézetnél célunk az, hogy ezt a fejlődési folyamatot támogassuk. Szakértőnk egy első személyes beszélgetés után segít eldönteni, hogy az egyes ügyfelünknek személyre szabottan, melyik fenti tanácsadási forma a megfelelő.

Forrás:
BAGDY EMŐKE, WIESNER ERZSÉBET: Szupervízió, önismereti munka és pszichoterápia. In: BAGDY EMŐKE – WIESNER ERZSÉBET (szerk.) (2005a): Szupervízió (egyén – csoport – szervezet). Print – X – Budavár Kiadó, 13-27.o.

  • Laurus Fejlesztő Intézet
  • Laurus Fejlesztő Intézet
  • Laurus Fejlesztő Intézet
  • Virág
  • Laurus Fejlesztő Intézet
  • Gulácsi Bernadett

A HŐSNŐ ÚTJA női csoport

A hősnő útja egy csodás utazás minden nő belső középpontja felé, amelyből kiteljesedve ragyoghat a világban.
Ez az út mindenkinek egyedi, más útravalóval indulunk, mások a segítőink és a...


A SZERELEM HULLÁMHOSSZÁN - Budapesten!

A párkapcsolatok energetikája spirituális, szexuális, kommunikációs és lelki szinten.


Dr. Gulácsi Bernadett

Dr. Gulácsi Bernadett

Intézetvezető

A LAURUS Fejlesztő Intézet örömmel várja megkeresését coaching és mediációs szol- gáltatásainkkal kapcsolatban, hogy az Ön fejlődését is támogassuk.


Coaching | magánszemélyek és cégek részére Coaching | magánszemélyek és cégek részére

A coaching egy személyes fejlesztő módszer, amivel segítünk ügyfeleinknek megtalálni saját személyes céljaikat munkájukban és magánéletükben, és támogatjuk ezen az úton elindulni.

 
A coaching segítségével magabiztosabbnak, sikeresebbnek érzi magát. Life-coaching szolgáltatásunk keretében inspirációt kap és a céljaira való fókuszálásban, fejlődésben támogatjuk, míg stílus coaching keretében segítünk, hogy az elért változások a külvilág számára is érzelkelhetőek legyenek és megújult külsejével még magabiztosabb és eredményesebb legyen. További szolgáltatásaink között segítünk én-márkája kialakításában is, hogy megfelelő kommunikációval üzleti sikereket érjen el.

 

A coaching nem terápia és nem is tanácsadás. A jelenre és a jövőre fókuszálunk és nem mondjuk meg ügyfeleinknek, hogy mit csináljanak, hiszen nincs is egységes recept, hanem eszközöket adunk, hogy ügyfeleink maguknak segíthessenek és a folyamamtosan változó világban talán ez a legfontosabb. tovább

A coaching egy olyan személyes fejlesztő módszer a cégek számára, amely inspiráló légkörben a vezetők fejlesztésében és a szervezet hatékonyságának növelésében nyújt segítséget. A coaching megoldás- és eredményorientált, professzionális munkakapcsolat, amely során a coach elősegíti, hogy ügyfele hatékonyabban valósítsák meg céljait, miközben tanul és fejlődik.


Az executive coaching  és business coaching során a beszélgetések alkalmával  a coachee fejlesztheti a vezetői problémamegoldó, konfliktuskezelő, kommunikációs képességét, folyamatszervezési- és időgazdálkodási módszereit, tárgyalási-, előadói stílusát, valamint a szervezeti tényezőkön kívül a személyes hozzáállásnak, az érzelmeknek, a céloknak és a személyes  életstratégiáknak is nagy jelentősége van. A coach a folyamat során nem tanácsot ad, hiszen ügyfele nem egy tanácstalan ember, hanem egy sikeres döntéshozó vezető, akinek azért van szüksége coachra, hogy még sikeresebb legyen! tovább

Mediáció | magánszemélyek és cégek részére

A mediáció a viták rendezésének olyan békés módja, amelyben a szemben álló felek egy független és elfogulatlan szakértő személy, a mediátor segítségével hoznak létre egyezséget. A mediációs eljárás magánszemélyek számára sokkal gyorsabb, békésebb, hatékonyabb és költségkímélőbb, mint a hosszan tartó pereskedés.

A mediáció sokat tud segíteni többek között párkapcsolati illetve családon belüli konfliktusok esetén. Érdemes mediátorhoz fordulni, ha problémák vannak a házasságában, úgy érzi nem tud már párjával kommunikálni vagy szeretné rendbe hozni kapcsolatukat. Amennyiben már  eldöntötték, hogy elválnak és szeretnék a válást gyorsan és intelligensen lebonyolítani, válási mediációval egy közvetítő segítségével a saját maguk is megegyezhetnek a feltételekről és nem egy hosszas bírósági eljárásban döntenek majd jövőjükről. Természetesen alkalmazható a mediáció az élet más területén is, mint például az iskolai konfliktusok esetén.

Amennyiben úgy dönt, hogy konfliktusát szeretné gyorsan, hatékonyan, kulturált és költségkímélő megoldással rendezni, a LAURUS Fejlesztő Intézet tapasztalt mediátorai örömmel állnak rendelkezésékre. tovább

Amennyiben munkahelyén, cégében vagy abban a szervezetben, ahol dolgozik, konfliktusok merülnek fel a szervezeten belül vagy külső partnerekkel és szeretné a helyzetet békésen és gyorsan rendezni, a mediáció kiváló lehetőséget biztosít.


Gazdasági mediációval gyorsan és alacsony költségekkel lehet rendezni az üzleti-, kereskedelmi- és a pénzügyi vitákat egy harmadik közvetítő fél bevonásával. Ezekben a helyzetekben különös jelentősége van a gyors döntéshozatalnak, a kiépített kapcsolatrendszer és a jó hírnév fenntartásának, ezért az üzleti mediáció széles körben alkalmazható, például vitába keveredett üzleti partnerek között, cégvezetésen belüli személyi problémák, munkaügyi konfliktusok, vagy hibás teljesítésből illetve nemfizetésből eredő követéskezelés megoldására. A bírósági úttal szemben a mediációs eljárás során az elhangzott információk a felek között maradnak és hosszas pereskedés helyett a felek saját maguk hozhatnak döntés. tovább