COACHING MEDIÁCIÓ

Szervezet- és munkapszichológia képzés

Cégek számára kínálunk szervezet- és munkapszichológiai ismeretek témában intenzív képzést 4 x 8 órás modulban, maximum 10-12 fő részére.

 

 

1.    Képzési nap

A szervezetpszichológia modul nyitása
A képzési napok tematikájának ismertetése, a modul célja, bemelegítés, együttműködési feltételek és keretek kialakítása közösen a csoporttal.

A szervezet fogalma és modern szervezetelméletek
Egy kis bevezetés a szervezet fogalmáról a mindennapokban, a pszichológiában és az üzleti életben. Szervezeti formák, felépítések. A szervezetek működését befolyásoló tényezők. Formális és informális szervezetek. A hatékony szervezet.

Szervezetfejlesztés
A szervezetfejlesztés célja, főbb területei és módszerei és folyamata. Elméleti és gyakorlati tapasztalatok összegyűjtése.

Rendszerszemlélet
Mi a rendszerszemlélet és hogyan alkalmazható a szervezetekben? A perspektívaváltás eszközei és hasznossága. Saját élményű tanulás rajzolással és egyéb kreatív eszközökkel.

2.    Képzési nap

 

Teamek a szervezetben
Teamek sajátosságai, jellemzői, látható és láthatatlan konfliktusok, versengés. Saját team áttekintése.

Az egyén a szervezetben
Az egyén, mint a szervezet legkisebb építőeleme, szerepészlelés és szerepmegfelelés kérdésköre. Saját egyéni szerepeink megfigyelése. Hogyan működöm, mint csoporttag, team-tag, szereveti tag? Attitűdök és értékek.

Csoportdinamikai ismeretek
Saját élményű tapasztalati tanulással, alacsonyan strukturált csoport feladatokkal, majd elméleti áttekintés. Együttműködés és versengés, szerepek, normák, döntéshozatal és csoportfolyamatok megfigyelése.

3.    Képzési nap

A munkapszichológia modul nyitása
A képzési napok tematikájának ismertetése, a modul célja, bemelegítés, együttműködési feltételek és keretek kialakítása közösen a csoporttal.

Az egyén a munkahelyen
Személyiség és attitűd a munkavégzéssel kapcsolatban, pályaválasztás és karriertervezés egyéni és céges szempontrendszere.
Munkakörök, feladat-és hatáskörök tervezése és kialakítása.

Motiváció
A motivációs elméletek rövid áttekintése.
Motiváció 3.0. Mit jelent a motiváció napjainkban. A motiváció működése, személyes szükségletek, és vállalati szükségletek, avagy mitől megy a cég szekere.
A vezetői motivációs eszközök beazonosítása, átültetése a mindennapi munkába. A motivációs eszköztár kommunikációs és egyéb módszerei a gyakorlatban.
Saját motivációs mátrix elkészítése.

Munkahelyi teljesítmény
A munkahelyi teljesítményt befolyásoló tényezők, teljesítménymenedzsment.
A dolgozói elégedettség szempontrendszerei.

4.    Képzési nap

A munkavállalók lojalitása napjainkban
A magasan képzett fiatal munkavállalók munkahely-változtatási szokásai.
Legújabb kutatási eredmények és a business guruk nyomán. Új értékek.

Vezetés a XXI. században
A vezető, mint coach. Empowerment alkalmazása és lehetőségei.
Mit jelent vezetőnek leni a digitális korszakban és egy folyton változó bizonytalan világban. Pótolható vagy pótolhatatlan vezetők? Gyakorlati példákkal.

A képzési modul zárása
A program tartalmi és érzelmi lezárása, egyéni visszajelzések, egyéni akciótervek a tanultak implementálására a mindennapi munkában.

 

További információért keressen meg minket a Kapcsolatfelvétel menüpontban!

Kapcsolatfelvétel
 • Laurus Fejlesztő Intézet
 • Laurus Fejlesztő Intézet
 • Laurus Fejlesztő Intézet
 • Virág
 • Laurus Fejlesztő Intézet
 • Gulácsi Bernadett
 • Laurus Fejlesztő Intézet
 • Laurus Fejlesztő Intézet
 • Laurus Fejlesztő Intézet
 • Virág
 • Laurus Fejlesztő Intézet
 • Gulácsi Bernadett
Dr. Gulácsi Bernadett

Dr. Gulácsi Bernadett

Intézetvezető

A LAURUS Fejlesztő Intézet örömmel várja megkeresését coaching és mediációs szol- gáltatásainkkal kapcsolatban, hogy az Ön fejlődését is támogassuk.


Coaching | magánszemélyek és cégek részére Coaching | magánszemélyek és cégek részére

A coaching egy személyes fejlesztő módszer, amivel segítünk ügyfeleinknek megtalálni saját személyes céljaikat munkájukban és magánéletükben, és támogatjuk ezen az úton elindulni.

 
A coaching segítségével magabiztosabbnak, sikeresebbnek érzi magát. Life-coaching szolgáltatásunk keretében inspirációt kap és a céljaira való fókuszálásban, fejlődésben támogatjuk, míg stílus coaching keretében segítünk, hogy az elért változások a külvilág számára is érzelkelhetőek legyenek és megújult külsejével még magabiztosabb és eredményesebb legyen. További szolgáltatásaink között segítünk én-márkája kialakításában is, hogy megfelelő kommunikációval üzleti sikereket érjen el.

 

A coaching nem terápia és nem is tanácsadás. A jelenre és a jövőre fókuszálunk és nem mondjuk meg ügyfeleinknek, hogy mit csináljanak, hiszen nincs is egységes recept, hanem eszközöket adunk, hogy ügyfeleink maguknak segíthessenek és a folyamamtosan változó világban talán ez a legfontosabb. tovább

A coaching egy olyan személyes fejlesztő módszer a cégek számára, amely inspiráló légkörben a vezetők fejlesztésében és a szervezet hatékonyságának növelésében nyújt segítséget. A coaching megoldás- és eredményorientált, professzionális munkakapcsolat, amely során a coach elősegíti, hogy ügyfele hatékonyabban valósítsák meg céljait, miközben tanul és fejlődik.


Az executive coaching  és business coaching során a beszélgetések alkalmával  a coachee fejlesztheti a vezetői problémamegoldó, konfliktuskezelő, kommunikációs képességét, folyamatszervezési- és időgazdálkodási módszereit, tárgyalási-, előadói stílusát, valamint a szervezeti tényezőkön kívül a személyes hozzáállásnak, az érzelmeknek, a céloknak és a személyes  életstratégiáknak is nagy jelentősége van. A coach a folyamat során nem tanácsot ad, hiszen ügyfele nem egy tanácstalan ember, hanem egy sikeres döntéshozó vezető, akinek azért van szüksége coachra, hogy még sikeresebb legyen! tovább

Mediáció | magánszemélyek és cégek részére

A mediáció a viták rendezésének olyan békés módja, amelyben a szemben álló felek egy független és elfogulatlan szakértő személy, a mediátor segítségével hoznak létre egyezséget. A mediációs eljárás magánszemélyek számára sokkal gyorsabb, békésebb, hatékonyabb és költségkímélőbb, mint a hosszan tartó pereskedés.

A mediáció sokat tud segíteni többek között párkapcsolati illetve családon belüli konfliktusok esetén. Érdemes mediátorhoz fordulni, ha problémák vannak a házasságában, úgy érzi nem tud már párjával kommunikálni vagy szeretné rendbe hozni kapcsolatukat. Amennyiben már  eldöntötték, hogy elválnak és szeretnék a válást gyorsan és intelligensen lebonyolítani, válási mediációval egy közvetítő segítségével a saját maguk is megegyezhetnek a feltételekről és nem egy hosszas bírósági eljárásban döntenek majd jövőjükről. Természetesen alkalmazható a mediáció az élet más területén is, mint például az iskolai konfliktusok esetén.

Amennyiben úgy dönt, hogy konfliktusát szeretné gyorsan, hatékonyan, kulturált és költségkímélő megoldással rendezni, a LAURUS Fejlesztő Intézet tapasztalt mediátorai örömmel állnak rendelkezésékre. tovább

Amennyiben munkahelyén, cégében vagy abban a szervezetben, ahol dolgozik, konfliktusok merülnek fel a szervezeten belül vagy külső partnerekkel és szeretné a helyzetet békésen és gyorsan rendezni, a mediáció kiváló lehetőséget biztosít.


Gazdasági mediációval gyorsan és alacsony költségekkel lehet rendezni az üzleti-, kereskedelmi- és a pénzügyi vitákat egy harmadik közvetítő fél bevonásával. Ezekben a helyzetekben különös jelentősége van a gyors döntéshozatalnak, a kiépített kapcsolatrendszer és a jó hírnév fenntartásának, ezért az üzleti mediáció széles körben alkalmazható, például vitába keveredett üzleti partnerek között, cégvezetésen belüli személyi problémák, munkaügyi konfliktusok, vagy hibás teljesítésből illetve nemfizetésből eredő követéskezelés megoldására. A bírósági úttal szemben a mediációs eljárás során az elhangzott információk a felek között maradnak és hosszas pereskedés helyett a felek saját maguk hozhatnak döntés. tovább