COACHING MEDIÁCIÓ

A mediáció bemutatása

 

Az alternatív vitarendezés egyik lehetséges módszere a mediáció, amely során a felek egy semleges harmadik fél, a mediátor bevonásával próbálnak saját maguk megoldást találni konfliktusukra. A mediátor nem ad tanácsot és nem dönt, hanem egy módszeres kommunikációs eszközzel segít a probléma mögött álló érdekek és szükségletek feltárásában azért, hogy egy olyan megoldás szülessen, amelyben mindkét fél érdekei érvényre jutnak.

A mediátor feladata a felek közötti indulatok fékezése, a megoldásra váró érdekalapú konfliktus okának tisztázása és konstruktív párbeszéd kialakítása a felek között.

A mediáció során a megállapodás lényege a konszenzus, vagyis a nyertes-nyertes helyzet, mivel olyan megoldást céloz meg, amelyben mindkét fél érdekei érvényre jutnak, és amely mindkét fél számára elfogadható. A mediáció magában hordja a fejlődés lehetőségét és egy magasabb szintű egyensúly megteremtésének esélyét.


 A mediáció előnyei:

 • Időtényező: amíg a bírósági eljárás évekig elhúzódhat, a mediációs eljárás maximum négy hónapig tart, de a legtöbb esetben már néhány alaklom alatt egyezségre jutnak a felek.
 • Költségek: a mediációs eljárás költsége elenyésző egy hosszas bírósági pereskedés ügyvédi díjaihoz képest, amelyhez hozzájárulnak még az illetékek illetve az esetleges szakértői díjak is.
 • Felek kontrollja:a mediáció során végig a felek maradnak az ügy urai és nem történik semmi olyan, amelyhez az összes fél hozzá ne járulna.
 • Eljárás önkéntessége: a mediációs eljárásban a felek saját akaratukból vesznek részt, ezért érdekükben áll, hogy mielőbbmegegyezzenek, míg a bírósági eljárásban az alperes sokszor a hátrányos jogkövetkezmények elkerülése érdekében vesz részt és gyakran akadályoztatja a folyamat mielőbbi befejezését.
 • Zárt tárgyalás: az ügyről a feleken és a mediátoron - akit titoktartási kötelezettség terhel - kívül más nem szerez tudomást, a mediációs tárgyalás zárt ajtók mögött zajlik.
 • Végrehajtás: mivel a mediációs eljárásban az egyeszéget a felek közös akaratukból hozzák meg, ezért végrehajtásukban önkéntesen részt vesznek, szemben a bírósági eljárással, ahol a pervesztes fél gyakran akadályoztatja a végrehajtást.

 

Mikor érdemes mediációs eljárást igénybe venni?

 

 • Ha a felek tárgyalásos úton szeretnék megoldani a nézeteltérésüket, de nincs közöttük kommunikáció.
 • Ha a felek szeretnék megőrizni vagy helyreállítani személyes kapcsolatukat a korábbi szinten.
 • Ha az idő mindkét fél számára fontos tényező, és gyors megoldást keresnek, lehetőleg napokon, heteken belül inkább, minthogy  hónapokon éveken keresztül tartson ez a folyamat.
 • Ha a bizalmasság és a titoktartás fontos szempont legalább az egyik félnek.
 • Ha az ügy kényes, vagy diszkrét, és egy vagy több érdekelt fél hírneve sérülhet, ha nyilvánossá válik.
 • Ha a győzelem esélye bíróságon a legjobb esetben is bizonytalan.
 • Ha nincs nagy erőbeli egyenlőtlenség-vagyon, befolyás, műveltség terén –a felek között.
 • Ha a felek kívánják meghatározni a köztük folyó vita kimenetelét, ahelyett, hogy lemondanának erről az ügyvédek és a bíró javára.
 • Ha a pereskedés költsége valószínűleg összehasonlíthatatlanul sokkal magasabb, mint amit bármelyik fél vissza tudna nyerni, vagy meg tudna menteni pereskedés útján.
 • Ha a felek úgy érzik, hogy nehéz időszak vár rájuk, feszültségekkel, szorongásokkal, amelyek a jogi küzdelemmel együtt járnak.

 

A mediátor szerepe és szakmai alapelvei:

 

 • a folyamat kézben tartása,
 • semleges viszonyulás a vita tárgyához,
 • különbségek kiegyenlítése, erőegyensúly biztosítása,
 • a kommunikáció elősegítése,
 • az érzelmek kontrollálása, 
 • a megállapodás elősegítése,
 • az eljárás folyamatának felügyelete.
 
A LAURUS Fejlesztő Intézet mediátori tevékenységét a 2002. évi LV. a közvetítői tevékenységről szóló törvény előírásainak megfelelően, a 001655/1 nyilvántartási szám alapján végzi.

Szerepet vállalunk továbbá tagként az Országos Mediációs Egyesület (OME) valamint a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat (MKDSZ) működésében.
 
 • Laurus Fejlesztő Intézet
 • Laurus Fejlesztő Intézet
 • Laurus Fejlesztő Intézet
 • Virág
 • Laurus Fejlesztő Intézet
 • Gulácsi Bernadett
Dr. Gulácsi Bernadett

Dr. Gulácsi Bernadett

Intézetvezető

A LAURUS Fejlesztő Intézet örömmel várja megkeresését coaching és mediációs szol- gáltatásainkkal kapcsolatban, hogy az Ön fejlődését is támogassuk.


Coaching | magánszemélyek és cégek részére Coaching | magánszemélyek és cégek részére

A coaching egy személyes fejlesztő módszer, amivel segítünk ügyfeleinknek megtalálni saját személyes céljaikat munkájukban és magánéletükben, és támogatjuk ezen az úton elindulni.

 
A coaching segítségével magabiztosabbnak, sikeresebbnek érzi magát. Life-coaching szolgáltatásunk keretében inspirációt kap és a céljaira való fókuszálásban, fejlődésben támogatjuk, míg stílus coaching keretében segítünk, hogy az elért változások a külvilág számára is érzelkelhetőek legyenek és megújult külsejével még magabiztosabb és eredményesebb legyen. További szolgáltatásaink között segítünk én-márkája kialakításában is, hogy megfelelő kommunikációval üzleti sikereket érjen el.

 

A coaching nem terápia és nem is tanácsadás. A jelenre és a jövőre fókuszálunk és nem mondjuk meg ügyfeleinknek, hogy mit csináljanak, hiszen nincs is egységes recept, hanem eszközöket adunk, hogy ügyfeleink maguknak segíthessenek és a folyamamtosan változó világban talán ez a legfontosabb. tovább

A coaching egy olyan személyes fejlesztő módszer a cégek számára, amely inspiráló légkörben a vezetők fejlesztésében és a szervezet hatékonyságának növelésében nyújt segítséget. A coaching megoldás- és eredményorientált, professzionális munkakapcsolat, amely során a coach elősegíti, hogy ügyfele hatékonyabban valósítsák meg céljait, miközben tanul és fejlődik.


Az executive coaching  és business coaching során a beszélgetések alkalmával  a coachee fejlesztheti a vezetői problémamegoldó, konfliktuskezelő, kommunikációs képességét, folyamatszervezési- és időgazdálkodási módszereit, tárgyalási-, előadói stílusát, valamint a szervezeti tényezőkön kívül a személyes hozzáállásnak, az érzelmeknek, a céloknak és a személyes  életstratégiáknak is nagy jelentősége van. A coach a folyamat során nem tanácsot ad, hiszen ügyfele nem egy tanácstalan ember, hanem egy sikeres döntéshozó vezető, akinek azért van szüksége coachra, hogy még sikeresebb legyen! tovább

Mediáció | magánszemélyek és cégek részére

A mediáció a viták rendezésének olyan békés módja, amelyben a szemben álló felek egy független és elfogulatlan szakértő személy, a mediátor segítségével hoznak létre egyezséget. A mediációs eljárás magánszemélyek számára sokkal gyorsabb, békésebb, hatékonyabb és költségkímélőbb, mint a hosszan tartó pereskedés.

A mediáció sokat tud segíteni többek között párkapcsolati illetve családon belüli konfliktusok esetén. Érdemes mediátorhoz fordulni, ha problémák vannak a házasságában, úgy érzi nem tud már párjával kommunikálni vagy szeretné rendbe hozni kapcsolatukat. Amennyiben már  eldöntötték, hogy elválnak és szeretnék a válást gyorsan és intelligensen lebonyolítani, válási mediációval egy közvetítő segítségével a saját maguk is megegyezhetnek a feltételekről és nem egy hosszas bírósági eljárásban döntenek majd jövőjükről. Természetesen alkalmazható a mediáció az élet más területén is, mint például az iskolai konfliktusok esetén.

Amennyiben úgy dönt, hogy konfliktusát szeretné gyorsan, hatékonyan, kulturált és költségkímélő megoldással rendezni, a LAURUS Fejlesztő Intézet tapasztalt mediátorai örömmel állnak rendelkezésékre. tovább

Amennyiben munkahelyén, cégében vagy abban a szervezetben, ahol dolgozik, konfliktusok merülnek fel a szervezeten belül vagy külső partnerekkel és szeretné a helyzetet békésen és gyorsan rendezni, a mediáció kiváló lehetőséget biztosít.


Gazdasági mediációval gyorsan és alacsony költségekkel lehet rendezni az üzleti-, kereskedelmi- és a pénzügyi vitákat egy harmadik közvetítő fél bevonásával. Ezekben a helyzetekben különös jelentősége van a gyors döntéshozatalnak, a kiépített kapcsolatrendszer és a jó hírnév fenntartásának, ezért az üzleti mediáció széles körben alkalmazható, például vitába keveredett üzleti partnerek között, cégvezetésen belüli személyi problémák, munkaügyi konfliktusok, vagy hibás teljesítésből illetve nemfizetésből eredő követéskezelés megoldására. A bírósági úttal szemben a mediációs eljárás során az elhangzott információk a felek között maradnak és hosszas pereskedés helyett a felek saját maguk hozhatnak döntés. tovább